ြဖည့်​ေတွး​

လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေတွ့​ြကံုမှုကို ဘာနဲ့​ ဆံုး​ြဖတ်လည်း​၊​ အသက်ြကီး​တာနဲ့​ လား​၊​ အသက်ငယ်တာနဲ့​လား​ေပါ့​၊​ အရင်တုန်း​က မိတ်​ေဆွ တစ်ချို့​နဲ့​ ဒီကိစ္စ​ေလး​ ​ေြပာဖူး​တယ်၊​ တချို့​က အသက်ြကီး​ေတာ့​ ပို အ​ေတွ့​အြကံု ရှိတာ​ေပါ့​တဲ့​၊​ တစ်ချို့​ကျ​ေတာ့​လည်း​ ငယ်တာ ြကီး​တာ မဆိုင်ဘူး​၊​ မိမိြဖတ်သန်း​လာခဲ့​ရတဲ့​ အချိန်အ​ေန အချိန်အခါ​ေပါ်မှာ မူတည်ပါသတဲ့​...။ဟုတ်ပါတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ြကီး​တာ ငယ်တာကို မယူပဲ ငယ်ငယ် ြကီး​ြကီး​ ြဖတ်သန်း​လာခဲ့​ရတဲ့​ အချိန်အ​ေနနဲ့​ အချိန်အခါ လမ်း​ေြကာင်း​ကိုပဲ သံုး​သပ်တယ်၊​ အသက်ြကီး​ြပီး​ ပလ္လင်​ေပါ်က​ေန ခိုင်း​ေနတဲ့​ လူနဲ့​ အသက်ငယ်ြပီး​ ​ေနရာတကာမှာ လုပ်​ေနရတဲ့​ လူငယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ပိုအ​ေတွ့​အြကံုရှိလည်း​ဆိုတာ "လုပ်​ေနရင်း​ တတ်သွား​တဲ့​ အရာ"​ေပါ် ချင့်​ချိန်ြပီး​ ​ေတွး​ေတာနိုင်ြပန်​ေရာ...။

အဲ့​လိုပဲ အရာရာတိုင်း​ကို အ​ေပါ်ယံ အြမင်မျိုး​နဲ့​ ​ေဝဖန် ပိုင်း​ြခား​လို့​ မရြပန်ဘူး​၊​ သ​ေဘာက​ေတာ့​ မီး​ပျက်တယ် ဘာ​ေြကာင့်​ ပျက်တာလည်း​ အရင် က မီး​မပျက်ဖူး​ဘူး​၊​ ခုမိုး​ရွာလို့​ ပျက်တယ်၊​ ဟုတ်ြပီ မိုး​ရွာတိုင်း​ မီး​ပျက်သလား​၊​ မိုး​နဲ့​ေလ ​ေပါင်း​လာလို့​ မီး​ပျက်တယ်၊​ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ main က ​ေလတိုက်မှု​ေြကာင့်​ ခဏ ပိတ်တာလား​၊​ သစ်ကိုင်း​ေတွ ကျိုး​လို့​ မီး​ပျက်တာလား​၊​ စသည်ြဖင့်​ ​ေလှကား​ထစ်လိုက် တစ်ထစ်ချင်း​စီ စဉ်း​စား​ဖို့​ လိုြပန်တယ်။ လျှပ်စစ်မီး​ နဲ့​ ဖုန်း​ေခါ်ဆို ခ​ေတွ ဆိုတာ စက္ကန့်​နဲ့​အမျှ ဝင်​ေငွ​ေကာင်း​ေနတဲ့​ အလုပ်ြဖစ်တဲ့​အတွက် သူတို့​အ​ေနနဲ့​ မပျက်​ေစချင်တာ​ေတာ့​ အမှန်ပဲ၊​ သို့​ေပမဲ့​ ​ေလာဘြကီး​မှု​ေတွ မနိုင်ဝန်ထမ်း​မှု​ေတွ​ေြကာင့်​ မပျက်သင့်​တာ​ေတွလည်း​ ပျက်ရတာ​ေပါ့​..။

အဲ့​လိုပဲ လူတိုင်း​မှာ မတူညီတဲ့​ အြမင်​ေလး​ေတွ ရှိြကတာကို လက်ခံြကတဲ့​ လူ​ေတွရှိသလို  လက်မခံြကတဲ့​ လူ​ေတွလည်း​ရှိမှာ​ေပါ့​၊​

တခါတ​ေလကျ​ေတာ့​လည်း​ ​ေချာင်ပိတ်ခံထား​ရတဲ့​ အရာ​ေတွ​ေြကာင့်​ အ​ေတွး​ အြမင်​ေတွဟာလည်း​ ​ေချာင်ပိတ်မှု​ေတွြကား​က​ေန အ​ေညှာင့်​မထွက်​ေတာ့​နိုင်​ေတာ့​ပဲ သိုသိပ်​ေနြပန်​ေရာ၊​ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ မခံချင်စိတ်​ေတွ ြဖစ်​ေနတာကို အဆိုး​ြမင်တယ်လို့​ တဖက်က ြမင်သွား​ြကြပန်တယ်၊​ တကယ်​ေတာ့​ အဆိုး​ြမင်တယ်ဆိုတာက ဝမ်း​စာအတွက် မဟုတ်ပဲ ခံလာရတာ​ေတွ များ​လာတဲ့​အတွက် ပွင့်​ထွက်လာတဲ့​ ဆူး​ြကား​က ဘူး​ခါး​ြဖစ်သွား​ြပန်​ေရာ..၊​ သ​ေဘာက​ေတာ့​ အ​ေြပာမတတ်​ေတာ့​ ဆဲသလိုလို....

""အ​ေတွး​ အြမင် မတူသည့်​အခါ
စိတ်ထွက်​ေပါက်​ေတွလည်း​
မွန်း​ြကပ်လာ
​ေြပာင်း​ြပန်စီး​တဲ့​ ဒီ​ေရအလား​
အ​ေတွး​ အြမင်​ေတွဟာ
နိပ်လိုက် ြမင့်​လိုက်ပါတကား​..""

ကို​ေဇာင်း​
6/4/2014 8:01 PM

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်