မုသား​မဲ့​ ကဗျာ


နာရီသံ​ေတွ အ​ေရှ့​ကို တိုး​ေနတယ်
မင်း​ပို့​လွှတ်လိုက်တဲ့​ SMS ​ေတွက
ငါ့​အတွက် ​ေရဆာ​ေြပ​ေစတယ်

ဒဏ္ဍာရီမဆန်တဲ့​ ပံုြပင်​ေတွက
မင်း​ေြပာတဲ့​ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့​ စကား​ေလာက်
ချိုြမိန်ဘူး​ Honey...

မနက်ြဖန်မှာ နိုး​ထလာမဲ့​ 
မင်း​ဖုန်း​ေခါ်သံ​ေလး​နဲ့​အတူ
ဘဝဆိုတာ တို​ေတာင်း​လှ​ေပမဲ့​
ြကည်နှုး​ေနတတ်တာ
ငါ့​ရဲ့​ စိတ်ကူး​ယဉ်မှုပါ

ဘယ်လို​ေြပာရမလဲ
​ေလနှင်ရာမှာ ရနံ့​ေလး​ေတွ​ေဝ​ေနတဲ့​
​ေတာပန်း​များ​ရဲ့​ အလယ်မှာ
နန်း​စံ​ေနတဲ့​ မင်း​ဟာ 
ငါ့​ရဲ့​ ​ေတာ်ဝင်သဇင်​ေပါ့​...

အနမ်း​ေတွ​ေဝ​ေနတဲ့​
မိုး​ဦး​ရနံ့​ေတွြကား​မှာ
မင်း​နဲ့​တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ေလး​ေတွး​လိုက်တိုင္း

​ေရာင်စံုလိပ်ြပာ​ေလး​ေတွဟာ
ဘယ်ညာကူး​ခတ်ပျံသန်း​လို့​
ရင်ခုန်သံ​ေတွ ထိန်း​ပါဦး​လို့ေြပာ​ေနတယ် Honey...

အချစ်​ေတွကို နှူး​ညံ့​မှုအြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲ​ေစဖို့​
စာ​ေတွ စီကံုး​ ကဗျာ​ေလး​ေတာ့​ ​ေရး​လိုက်မိတယ်
ကဗျာ​ေလး​ဖတ်လို့​ ​ေပျာ်​ေစကွယ်...

ကို​ေဇာင်း​
9/5/2014 ၊​ 9:29 PM


Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်